MTC METALURJI
Turkish Turkish

Metalurji Mikroskobu Görüntü Analiz Sistemli OLM 1

 

    Metalurjik Görüntü Analiz Yazılım Video İzle

 

     Genel Özellikleri;

   •  Yüksek netlikli yakalama kartıyla, eş zamanlı görüntüleme ve mikroskop odaklamasını tamamlama ve gerçek zamanlı mikroskobik görüntü,

   •  Görüntü çeşitli yollarla bilgiayarda işlenebilir,

   •  Sistem, profesyonel nicel metalografik görüntü analiz bilgisayar işletim sistemiyle donatılmış (SRMAS yazılımı), toplanan örnek haritanın gerçek zamanlı                       ölçümü, sınıflandırma, analiz, istatistikler ve grafik veri çıkışı;

   •  Sistematik sistem konfigürasyonu, kolay kullanım, geniş maden kullanımı, kalite denetimi, araştırma ve öğretme girişimi.

 

     Uygulama;

 

   • Malzemelerin metal iç yapısını analiz etmek ve tanımlamak için kullanılır.

   • Metalografik yapıların incelemek için önemli bir araçtır; döküm, eriyik, ısıl işlemli materyaller; ham malzmleri denetleme veya analizi için kullanılır.

   • Yüzey morfolojisi, elektronik, fiber, tekstil, baskı, mikro parçalar, toz ve diğer endüstri alanlarında kullanılır.

   • Araştırma, eğitim ve endüstriyel alanda çok gerekli bir ekipman haline gelmiştir.

   • Mikroskobik görüntyü bigisayara girme ve mikroskopik alanda yeni bir teknoloji olan mikro işlemci ile görüntüyü çeşitlendirin.

   • multiple optikal zomlu, stadart büyütülmüş mikroyapı haritası,uygun kalibrasyon ayarı,sınıflandırma  ve ayar özelliği.

 

    Sistem Konfirgasyonu;

 

MODEL KERN

TUBE

Mercek

Objective quality

Objective

 AYDINLATMA

OLM 171

Trinocular

WF 10×/∅ 22 mm

Infinity Plan

LWD5×/LWD10×/LWD20×/LWD50×

12 V/50 W Halogen (incident)

OLM 172

Trinocular

WF 10×/∅ 22 mm

Infinity Plan

LWD10×/LWD20×/LWD40×/LWD100×

12 V/50 W Halogen (incident)

 

   •  Dijital orijinal camlar : Dijital cameraalı özel mikroskopun optik ve mekanik arayüzü

   •  Dijital kamera : JVC görüntü sensörü, 500 milyondan fazla piksel görüntü

   •  Proses sistemi : DH-CG400 görüntü kartı ( yüksek çözünürlüklü ekran kartı, yazılım paketine ek olarak)

   •  Görüntü analiz sistemi : profesyonel kantitatif metalografik analiz yazılımı

 

     Yazılım Özellikleri;

 

   Standart kalite görüntü (ASTM E112)

   Metal yöntemleri ortalama tane büyüklüğü tahmin etmek için ... ASTM E112)

     · Tane Büyüklük Analizi


   Bu sistem Planimetri, (kullanıcının kesiştirme için doğru adedini belirtebildiği) Hayn
   Doğrusal Kesiştirme, Tek Daire/Üç Daire gibi farklı büyüklükte tane ölçüm yöntemlerinin
   yanısıra kullanıcının tane yapısını manuel olarak çizebildiği Manuel tane analizini destekler.
   Aşağıda 2 görüntü verilmektedir: asıl görüntü ve tane sınırının biçimlendirildiği işlenmiş
   görüntü.

   • Planimetri, Doğrusal Kesiştirme, Tek Daire Kesiştirme ve Üç Daire Kesiştirme yöntemlerini destekler
   • Tane sınırının tam olarak biçimlenmediği durumlarda kullanıcı gerekirse işlenmi görüntü üzerinde tane sınırını manuel olarak çizebilir
   • Görüntü kalitesinin zayıf olduğu veya tane sınırının net olmadığı durumlarda kullanıcı mouse yardımıyla taneyi manuel olarak hazırlayarak yaklaşık tane büyüklüğünü
      bulabilir

   • Kullanıcı taneyi (taneleri) seçebilir ve sadece seçilen tanelerin büyüklüğünü hesaplayabilir
   • Ölçüm/rapor başına 15 numuneye kadar destekler
   • PDF ve Excel formatında raporlama

     · Porosite Analizi


   Sistem otomatik veya manuel yöntemle porosite ölçümü için kullanılabilir. Sistemin porosite ölçümü için sağladığı özellikler:
   • Kullanıcı uygulanacak ferret uzunluğu, alan ve biçim faktörü gibi filtre kriterlerinin belirtildiği konfigürasyonlar yaratabilir. Kullanıcı istediği sayıda konfigürasyon
     yaratabilir.

   • Kullanıcı bir özelliği manuel olarak seçerek veya kaldırarak sonuca müdahale edebilir.
   • Kullanıcı bir özelliği manuel olarak seçmeden veya kaldırmadan önce özelliğin analizi için işlenmiş görüntü ile video arasında seçim yapabilir. Bu özellik
     kullanıcının daha sonra o özelliğe zum yaparak analiz gerçekleştirmesine yardımcı olur.

   • Ölçüm/rapor başına 15 numuneye kadar destekler
   • PDF ve Excel formatında raporlama

      · Nodularite Analizi
   Sistem ASTM standartlarına göre Nodularite ölçümünü destekler ve Nodularite analizi için aşağıdaki özellikleri sağlar:

   • Kullanıcı uygulanacak ferret uzunluğu, alan ve biçim faktörü gibi filtre kriterlerinin belirtildiği konfigürasyonlar yaratabilir. Kullanıcı istediği sayıda konfigürasyon
      yaratabilir.

   • Kullanıcı nodul olarak bir özelliği manuel seçerek veya kaldırarak sonuca müdahale edebilir.
   • Sonuçlar nodul sayımı, nodul alanı, Nodularite, nodul yoğunluğu, bütün grafit yüzdesinin yanısıra büyüklük, maksimum uzunluk ve büyüklük, minimum uzunluk ve
      büyüklük, ortalama uzunluk ve büyüklük gibi nodul sınıflamasını içerir.

   • Ölçüm/rapor başına 15 numuneye kadar destekler
   • PDF ve Excel formatında raporlama
   • Aşama analizi (Pearlit, Ferrit, vs alan yüzdesi) için kullanıcı nodul analiz raporunu Aşama/Bölme ölçümüne aktarabilir.
   • Kullanıcı daha sonra kullanmak üzere nodul sonucunu dosya olarak saklayabilir (Aşama/Bölme analizine alabilir veya derhal Aşama/Bölme analizine aktarabilir).

     · Yapraksı/Grafit Analizi


     Sistem ASTM standartlarına göre Yapraksı/Grafit ölçümünü destekler ve Yapraksı analizi için aşağıdaki özellikleri sağlar:

   • Sistem yapraksı tip ve büyüklüğünü saptayarak sonuçları gruplandırabilir.
   • Sistem A, B, C, D ve E yapraksı tiplerini saptayarak sonuçları 1 ile 8 arası büyüklüğe göre gruplandırır.
   • Sistem her yapraksı tipini farklı bir renkle gösterir.
   • Kullanıcı sonuca manuel olarak müdahale ederek yapraksı tipini değiştirebilir.
   • Ölçüm/rapor başına 15 numuneye kadar destekler
   • PDF ve Excel formatında raporlama.

   • Aşama analizi (Pearlit, Ferrit, vs alan yüzdesi) için kullanıcı yapraksı analiz raporunu Aşama/Bölme ölçümüne aktarabilir.

   • Kullanıcı daha sonra kullanmak üzere yapraksı sonucunu dosya olarak saklayabilir (Aşama/Bölme analizine alabilir veya derhal Aşama/Bölme analizine aktarabilir).

· Inkluzyon Analizi


   Sistem ASTM standartlarına göre Inkluzyon ölçümünü destekler ve Inkluzyon analizi için aşağıdaki özellikleri sağlar:
   • ASTM standardına göre ölçüm
   • Kullanıcı bir özellik/stringer için belirli bir tip ve kalınlık belirleyerek varsayılan sonuca müdahale edebilir
   • A, B, C ve D tipleri için yeğinlik sınıflaması olarak sonucu verir ve daha sonra İnce/Kalın şeklinde gruplar
   • Ölçüm/rapor başına 15 numuneye kadar destekler
   • PDF ve Excel formatında raporlama.

   · Aşama/Bölme Analizi


   Sistem ASTM standartlarına göre Aşama/Bölme ölçümünü destekler. Bu özellik Pearlit, Ferrit, Martenzit, Steadit, vs alan yüzdesinin hesaplanmasına yöneliktir.

   Sistem aşağıdaki özellikleri sağlar:

   • ASTM standardına göre ölçüm
   • Kullanıcı (nodul veya yapraksıdan) grafit analizinin sonucunu aktarabilir
   • Sistem (aşındırmadan sonra) görüntüde mevcut olan nodulları otomatik olarak saptayabilir ve sonuca dahil edebilir
   • Sistem ayrıca (otomatik yöntemle tam olarak saptanmaması halinde) kullanıcının mouse kullanarak nodulları manuel olarak belirlemesi seçeneğini sağlar
   • Kullanıcı aşama için görüntüden renk dağılımı seçmesi gerektiğinde görüntüden aşamalar yaratabilir
   • Kullanıcı her defasında aşama konfigürasyonu belirlemeye gerek kalmaması için gelecekte kullanmak üzere saklayabilir.
   • Sistem eğer aktarılmışsa grafit (nodul veya yapraksı) verilerini hesaba katarak her aşama için alan yüzdesini verir.
   • Kullanıcı (örneğin – Pearlit ve Steadit gibi) aynı renk dağılımında 2 element olduğu durumlarda çok yararlı olarak bir aşamayı BÖLME seçeneğine sahiptir.

     Numune görüntüleri aşağıda verilmektedir.

   • Sistem kaplamanın sınırını otomatik olarak saptayabilir
   • Kullanıcı kendi tercihine göre sınır üzerindeki belirli nokta(lar)dan ölçüm alabilir
   • Kullanıcı ayrıca sınır üzerindeki bütün noktalar kullanılarak sistemin ölçüm vermesini isteyebilir veya ölçüm için aralık sayısını belirtebilir
   • Kullanıcı gerekirse sınır eğrilerini düzeltebilir
   • Kullanıcı tıklama ve sürükleme yoluyla düzgün olmayan sınır noktalarını düzeltmek için sınır üzerinde küçük ayarlamalar yapma seçeneğine sahiptir
   • Kullanıcı sınır formasyonunda hataları düzeltmek gerekirse belirli noktalarla sınırları dengeleyebilir
   • Sistem ortalama kalınlık, minimum değer, maksimum değer ve standart sapmayı verir
   • Ölçüm/rapor başına 15 numuneye kadar destekler
   • PDF ve Excel formatında raporlama.

     · Dendrit Kol Aralığı


   Sistem alüminyumun Dendrit Kol Aralığını ölçmede kullanılabilir. Bu işlem hücreler arasındaki ortalama aralığa dayalıdır.

   • Sistem ortalama hücre aralığı, minimum değer, maksimum değer ve standart sapmayı verir
   • Ölçüm/rapor başına 15 numuneye kadar destekler
   • PDF ve Excel formatında raporlama


     · Parçacık büyüklüğü çözümleyici


     Sistem büyüklük, alan veya biçim faktörüne dayalı olarak parçacıkların gruplanabileceği durumlarda parça büyüklüğü analizinde kullanılabilir.

      Sistem aşağıdaki özellikleri sağlar:
   • Kullanıcı ferret uzunluğu, alan veya biçim faktörüne dayalı olarak parçacıkları fitreleyebilir
   • Kullanıcı daha sonra kullanım için filtre kriterlerini konfigürasyon olarak saklayabilir
   • Kullanıcı aralığın belirlenebileceği durumlarda uzunluk, alan veya biçim faktörüne dayalı olarak sonuçları gruplayabilir veya kovaya alabilir
   • Bu işlem kontaminasyon testlerinde yararlıdır
   • Ölçüm/rapor başına 15 numuneye kadar destekler
   • PDF ve Excel formatında raporlama


     · 2 Boyutlu Ölçümler


      Sistem mikro-yapı analizinin yanısıra aşağıdakiler gibi temel 2 boyutlu ölçümleri destekler:
   • Uzunluk
   • Aradaki mesafe
   • Alan
   • Radyus
   • Çap
   • Açı
   • Sistem temel 2 boyutlu ölçümleri desteklemek için Doğru, Açı, Eğri, Kapalı Eğri
      Nokta, Daire ve Yay gibi çok çeşitli araçlar sağlar.

 

E-Bülten Aboneliği :
Tasarım ve Kodlama Google Seo
Tercüme Bürosu Konusunda Tercüme | Tercüme Bürosu | Çeviri